Speciale Libelle-editie voor laaggeletterde mannen

Libelle komt opnieuw met een speciale ‘extra makkelijk te lezen’ editie. Het eenmalige ‘Libello’ magazine richt zich speciaal op mannen die lezen moeilijk vinden.

In het AD legt Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder uit: “Vorig jaar maakten we ‘Libelle – Extra makkelijk te lezen’ nadat een lezeres die taalcursussen geeft ons wees op het grote aantal laaggeletterden in Nederland: 2,5 miljoen mensen. Dat gratis nummer zette veel in beweging. Onder de positieve feedback bevond zich vaker de opmerking: en nu zo’n tijdschrift voor mannen. Daar hebben we gehoor aan gegeven.”

(beeld: Libelle)

De editie onderscheidt zich van reguliere Libelle uitgaven door duidelijk taalgebruik, getallen in de vorm van cijfers, goed leesbare letters en veel witruimte. Het blad heeft presentator Kees Tol, ambassadeur van stichting Lezen en Schrijven, op het omslag. Libello verschijnt in de week van de Internationale Mannendag (19 november) en wordt in een oplage van 70.000 exemplaren gratis verspreid via onder andere buurthuizen, bibliotheken en leesmappen.