Privacy policy

Privacyverklaring

Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je verplicht om de partijen van wie je gegevens verzamelt te informeren dat je dit doet. Met een privacyverklaring (privacy statement) informeer je de betrokken partijen welke gegevens verzameld worden en waar ze voor worden gebruikt. Vaak wordt een privacyverklaring online, op de website van de verwerker gepubliceerd, maar het is ook mogelijk om het als een fysiek document aan te bieden.
Een privacyverklaring is bij de wet verplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien een organisatie niet voldoet aan de informatieplicht, maar wel persoonsgegevens verzamelt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de organisatie die toezicht houdt op de naleving van de AVG, handhavend optreden en bijvoorbeeld een boete opleggen.

De privacyverklaring die je met onze tool maakt, is door de flexibiliteit van ons sjabloon zeer breed in te zetten. Van webapplicaties, webshops tot algemene websites – wat voor bedrijf je ook hebt, onze privacyverklaring is eenvoudig te personaliseren voor jouw onderneming.

Wat staat er in een privacyverklaring?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een complete lijst van alle informatie die opgenomen moet worden in een privacyverklaring, zoals:

  • De contactgegevens van de organisatie
  • Welke persoonsgegevens verwerkt worden door de organisatie
  • Met welke reden (grondslag) en doel de informatie wordt verzameld
  • Hoe lang de gegevens worden bewaard en of deze met derden worden gedeeld