‘Met huis-aan-huiskranten bereik je meer mensen’

Door het actiever inzetten van huis-aan-huiskranten in de overheidscommunicatie kan volgens branchevereniging Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) de kloof tussen stad en platteland én tussen hoger en lager opgeleide Nederlanders worden verkleind.

Volgens NNP blijkt uit onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media dat de verspreiding en het bereik van huis-aan-huiskranten verreweg het grootst is in vergelijking met de andere regionale en lokale nieuwsmedia. “Volgens het rapport geeft 70 procent van de burgers aan de lokale huis-aan-huiskranten regelmatig te lezen en voor een kwart van alle Nederlanders geldt deze nieuwsmedia als de belangrijkste nieuwsbron.”

In het rapport staat: “Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken. Twintig procent van de niet erg of helemaal niet geïnteresseerden wordt wekelijks toch door informatie uit het huis-aan-huisblad bereikt”.

Huis-aan-huiskranten (ter illustratie. Beeld: Rodi)

Uit de huidige praktijk blijkt dat slechts een zeer gering deel van de voorlichtingscampagnes van de rijksoverheid in huis-aan-huismedia worden geplaatst, schrijft NNP. “De overheidscampagnes blijven ver achter in vergelijking met andere regionale media (dagbladen, lokale omroepen) met een veel lager bereik. De overheid zou de huis-aan-huiskranten en hun online media structureel moeten inzetten om de burgers van Nederland beter te voorzien van betrouwbare informatie”

De Nederlandse Nieuwsblad Pers gaat daarom graag in overleg met de staatssecretaris Uslu “om in samenspraak te kijken hoe overheidscommunicatie meer Nederlanders effectiever bereikt, vooral voor hen die een huis-aan-huiskrant als voornaamste nieuwsbron gebruiken.”