Lichte toename omzet dagbladen

De omzet van dagbladen is in 2023 licht gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van NDP Nieuwsmedia. “De groei is toe te schrijven aan de toename van digitale abonnementen.”

“De omzet groeide in 2023 met 1,2 procent naar € 1,2 miljard”, aldus NDP Nieuwsmedia. “De toename is vooral te danken aan digitale abonnementen. Deze inkomsten groeiden met een kwart naar € 152 miljoen. De omzet uit printabonnementen en -advertising daalde echter met 2%.”

Stabiele fase

“Na de vrije val van de advertentie-inkomsten in de periode tussen 2006 en 2020 is de omzetontwikkeling van dagbladen de afgelopen jaren in een rustiger vaarwater gekomen. Tijdens de recente stabiele fase hebben uitgevers noodzakelijke investeringen kunnen doen in (digitale) innovatie en in hun redacties. Die zijn nodig om de digitale transitie in goede banen te leiden.”

Vooruitzichten zorgelijk

Op het verdwijnen van enkele gratis kranten na is het aantal dagbladmerken al meer dan een decennium nauwelijks gewijzigd, constateert NDP Nieuwsmedia. “Het is echter de vraag of dit stabiele, pluriforme beeld overeind blijft.”

NDP Nieuwsmedia kijkt bezorgd vooruit: “De inflatie pakt nadelig uit, de bezorging van dagbladen blijft complex en kostenintensief, terwijl digitale abonnementen aanmerkelijk minder opleveren dan printuitgaven.”

De grootste uitdaging voor de komende jaren is volgens NDP Nieuwsmedia echter een gevolg van de recente coalitieplannen. “Die voorzien in een verhoging van 12 procentpunten van de btw voor nieuwsmedia en magazines. Prijsstudies voorzien in een terugval in abonnees van circa 17 procent, een daling die veel titels door hun dunne winstmarges niet zullen kunnen dragen.”