Experiment met nieuw stembiljet op A3-formaat

Tijdens de aanstaande Europees Parlementsverkiezing op 6 juni vindt in vijf Nederlandse gemeenten een experiment plaats met een stembiljet op A3-formaat.

Een nieuw stembiljet is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig, ‘omdat het huidige stembiljet groot is en daardoor voor kiezers, maar ook voor stembureauleden lastig te lezen en te hanteren is’.

Het experimentele stembiljet heeft een A3-formaat. ‘Op de bovenste helft staan de logo’s en namen van de partijen. Op de onderste helft staan kandidaatsnummers. Er staan geen namen van kandidaten op het stembiljet. De namen van de kandidaten vindt de kiezer in een overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt en in elk stemlokaal hangt. Ook ontvangt iedere kiezer voor de verkiezingsdag de kandidatenlijst thuis. De kiezer maakt zijn keuze door het vakje bij een partij in te kleuren en vervolgens het vakje in te kleuren bij een kandidaat van die partij’.

Als het experiment op 6 juni slaagt, kan iedereen in 2026 bij de de gemeenteraadsverkiezingen stemmen met het nieuwe stembiljet.