De Groene Amsterdammer bestaat 145 jaar

Opinieweekblad De Groene Amsterdammer viert het 145-jarig bestaan met een dubbeldikke editie. Het tijdschrift “schrijft al 145 jaar voor een betere wereld, maar een actieblad is het nooit geweest”, aldus hoofdredacteur Xandra Schutte in het voorwoord. “Daarvoor is het altijd te liberaal geweest.”

“Het oorsprongsjaar van De Groene Amsterdammer, 1877, was geen bijzonder jaar in de wereldgeschiedenis. Dat zijn de meeste jaren niet”, aldus een terugblik-artikel in de jubileumeditie. “Toch was het een scharniermoment tussen een traditionele en een moderne wereld.”

“Ongeduld, dat is het gevoel waarmee De Amsterdammer in 1877 wordt opgericht”, schrijft Schutte in haar voorwoord. “Amsterdam is net aan het ontwaken uit een langdurige winterslaap. De stad telt nog geen driehonderdduizend inwoners, maar de economische bedrijvigheid neemt toe en mensen van elders beginnen zich in de hoofdstad te vestigen.”

De jubileumeditie van De Groene Amsterdammer

Weekblad voor Handel, Industrie en Kunst

“Er is honger naar vooruitgang en dynamiek, maar het gaat nog met horten en stoten. Hetzelfde geldt voor De Amsterdammer, die de dynamische ondertitel Weekblad voor Handel, Industrie en Kunst meekrijgt, en is opgericht door twee hbs-leraren die zich net als nieuwkomers vanuit Goes in Amsterdam hebben gevestigd.”

Zelf een bloeiend weekblad op de markt brengen, dat lukt ze niet: “De dynamiek komt pas als Johannes de Koo een jaar later hoofdredacteur wordt – wat hij dertig jaar zou blijven. Hij maakt van De Amsterdammer – het adjectief ‘groene’ wordt pas in 1925 aan de titel toegevoegd, vanwege het groene omslag – een podium voor radicale liberalen die het zelfgenoegzame politieke, maatschappelijke en culturele establishment aanvallen.”