Bibliotheken zien aantal leden en uitleningen groeien

In 2022 telden bibliotheken in totaal 1,3 miljoen volwassen leden en 2,2 miljoen jeugdleden (tot 18 jaar). Dat is een groei van respectievelijk 2 en 4% ten opzichte van 2021.

Ook het aantal uitleningen van fysieke boeken nam weer toe: in totaal 53,3 miljoen, schrijft Bibliotheeknetwerk op basis van recente cijfers. ‘Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2021 (39,8 miljoen), al laat het aantal uitleningen al meerdere jaren een daling zien.’

De online Bibliotheek groeide flink. ‘In 2022 hadden ruim 524 duizend bibliotheekleden een online Bibliotheek account, een stijging van 20% ten opzichte van 2021. Het aantal uitgeleende luisterboeken lag in 2022 op 2,1 miljoen, in 2021 waren dat er 1,9 miljoen. Ook jeugdleden blijken graag luisterboeken te lenen. Van de luisterboeken die in 2022 werden geleend was 35% een jeugdtitel. Het aantal uitgeleende e-books is met ruim 5,3 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2021.’

Herstel na coronaperiode

Bibliotheken hadden tot aan het begin van 2022 nog te maken met coronamaatregelen. Hierna lieten zij een krachtig herstel zien: het aantal bezoeken liep op tot 50,3 miljoen. In 2021 waren dat er op het dieptepunt van de coronatijd 31,3 miljoen. Het aantal georganiseerde activiteiten steeg daarnaast naar recordhoogte: tot circa 247 duizend. Dat waren er vóór de coronacrisis in 2019 220 duizend. Toen namen bijna 2,2 miljoen Nederlanders deel aan de activiteiten die bibliotheken organiseerden. In 2022 telden bibliotheken circa 3,4 miljoen deelnemers.